ให้บริการตัดต่อคลิป VDO หรืออื่นๆแบบด่วน

ตัดต่อ.com

ให้บริการตัดต่อ
คลิป VDO หรืออื่นๆ

แบบด่วน

ตัดต่อ.com

ให้บริการตัดต่อ
คลิป VDO หรืออื่นๆ

แบบด่วน

เหมาะกับผู้ที่ต้องการ "ความสะดวก...รวดเร็ว"

ให้บริการ
ตลอด
24 ชั่วโมง

ให้บริการ
ตลอด
24 ชั่วโมง

ครอบคลุมบริการ

งาน VDO ทุกประเภท

Clip / Vlog / Youtube
งานแต่งงาน / งานฉลอง
และ Content ต่างๆ

ครอบคลุมบริการ

งาน VDO ทุกประเภท

Clip / Vlog / Youtube
งานแต่งงาน / งานฉลอง
และ Content ต่างๆ

ขั้นตอนการให้บริการ

ฝากไฟล์ VDO   >   กรอกข้อมูล   >   ให้บริการตัดต่อ   >   ส่งไฟล์ VDO ผ่านเว็บฝากไฟล์กลับทางอีเมล์

ขั้นตอนการให้บริการ

ฝากไฟล์ VDO

กรอกข้อมูล

ให้บริการตัดต่อ

ทีมงานส่งไฟล์ VDO ผ่านเว็บฝากไฟล์กลับทางอีเมล์

ฝากไฟล์ (ขนาดไม่เกิน 1GB)

ติดต่อกับ ตัดต่อ.com

Call Center : 095-561-9424

Call Center :
095-561-9424

Copyright © 2020 ตัดต่อ.com. All rights reserved.